گل گاوزبان

گل گاو زبان عربی لسان الثور در دامنه کوه‌های البرز می‌روید و با گیاه گاوزبان (از سرده (به عربی مرماخوز که در اصفهان و آذربایجان و شهرهای دیگر ایران و کشورهای دیگر می‌روید و به غلط به گل گاوزبان مشهور شده‌است، متفاوت است. هر دو گیاه از تیره گاوزبانیان هستند ولی از نظر تیره با هم متفاوت‌اند. برای اینکه این اشتباه که حدود چند سده است پزشکان و دارو سازان را گمراه کرده‌است، از بین برود می‌توان E را گل گاوزبان ایرانی و را گیاه گاوزبان اروپایی نامید. این دو گیاه متفاوت هستند، تنها گل‌هایشان کمی به هم شبیه است،

گل گاو زبان عربی لسان الثور در دامنه کوه‌های البرز می‌روید و با گیاه گاوزبان (از سرده (به عربی مرماخوز که در اصفهان و آذربایجان و شهرهای دیگر ایران و کشورهای دیگر می‌روید و به غلط به گل گاوزبان مشهور شده‌است، متفاوت است. هر دو گیاه از تیره گاوزبانیان هستند ولی از نظر تیره با هم متفاوت‌اند. برای اینکه این اشتباه که حدود چند سده است پزشکان و دارو سازان را گمراه کرده‌است، از بین برود می‌توان E را گل گاوزبان ایرانی و را گیاه گاوزبان اروپایی نامید. این دو گیاه متفاوت هستند، تنها گل‌هایشان کمی به هم شبیه است،

اسکرول به بالا
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟